Bởi {0}
logo
Beijing Hongye Metal Products Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Hàng rào; hàng rào vườn; dụng cụ làm vườn; giỏ lưới thép; Lồng lưới; lưới lọc
Full customizationTotal floorspace (1,806㎡)Annual export US $1,991,606Minor customization

bởi {0}

Highly recommended

Main product
4,38 US$ - 9,38 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Foot vuông/Feet vuông
Trả hàng dễ dàng
Main product
25,00 US$ - 100,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Mét vuông
Trả hàng dễ dàng
Main product
5,00 US$ - 9,28 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Foot vuông/Feet vuông
Trả hàng dễ dàng
22 orders
Main product
5,00 US$ - 9,28 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Foot vuông/Feet vuông
Trả hàng dễ dàng
28 orders
Main product
5,00 US$ - 9,28 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Foot vuông/Feet vuông
Trả hàng dễ dàng
18 orders